Katalog

Doživotní záruka KOSS

Důležité upozornění :

 

Vážení zákazníci,

    vzhledem k situaci s koronavirem došlo bohužel u dopravců k navýšení poplatku za dobírku (důvodem je údajně vyšší riziko nakažení řidiče přijímajícího platbu). Proto jsem i my byli nuceni zdražit poštovné u doběrečných zásilek ze zavedených 110 Kč na 140 Kč. Berte prosím tuto informaci na vědomí, pokud k nám budete sluchátka posílat. Pokud po konci všech opatření dojde u dopravců opět ke snížení ceny, zareagujeme na to samozřejmě i my.

Abychom dopad tohoto zdražení snížili, zavádíme zatím zkušebně možnost platby předem bankovním převodem, kdy je poštovné pouze 90 Kč. V tomto případě budeme opravená sluchátka zasílat až po připsání částky na náš účet. Rozhodnete-li se pro tuto variantu, napište to prosím již do vašeho požadavku přiloženého ke sluchátkům.

Přejeme vám především pevné zdraví a bude nás moc těšit, pokud vám právě sluchátka KOSS  pomohou toto období alespoˇtrochu zpříjemnit.

 

S pozdravem    Eurostar Ostrava s.r.o.

 

 

Zákonná záruka

Na zařízení značky KOSS se vztahuje v souladu s § 2158 a násl. zák. č. 89/2012 (Nový občanský zákoník) zákonná záruka v délce 24 měsíců od data prodeje spotřebiteli.

Zákonnou záruku nelze uplatnit jde-li o :

  • mechanická a jiná poškození zjevně vzniklá nesprávným zacházením (včetně mechanického poškození přívodních šňůr sluchátek) nebo zacházením v rozporu s návodem k obsluze nebo nevhodným umístěním (vlhké, prašné, kontaminované či jinak nevhodné prostředí)
  • poškození vzniklá opotřebením nad rámec běžného užívání
  • poškození vzniklá zásahem neoprávněné osoby

Program Doživotní záruky KOSS

Program Doživotní záruky KOSS se vztahuje pouze na takové produkty firmy KOSS, které jsou ve standardní nabídce firmy (nevztahuje se na modely, které firma vyrábí specielně na zakázku pro jiné společnosti) a jsou  určené pro osobní použití. Nevztahuje se na některé modely vybavené aktivní elektronikou (např. Bluetooth).

Program Doživotní záruky KOSS je garancí firmy KOSS, že prostřednictvím oficiálního dovozce bude Zařízení opraveno nebo vyměněno prvnímu majiteli po celý jeho život a to v případě jakékoliv elektrické či mechanické závady pouze za aktuální manipulační poplatek. Výše tohoto poplatku činí 300,- Kč za každé uplatnění této služby. Spotřebitelé registrovaní na www.dozivotnizaruka.cz nebo prostřednictvím telefonu mají garantovanou sníženou sazbu manipulačního poplatku ve výši 50,- Kč.

V případě, že Zařízení nebude na servise vyzvedáváno osobně, ale bude ke Spotřebiteli zasíláno, bude k poplatku připočteno ještě poštovné , jehož aktuální výši zdělí  na požádání pracovníci servisu.

Podmínky programu Doživotní záruky KOSS :

  • Zařízení bude opraveno nebo vyměněno (oprava nebo výměna se řídí vnitřními směrnicemi firmy KOSS) po celou dobu života prvního majitele a to bez ohledu na počet závad uplatňovaných v rámci doživotní záruky.
  • Podmínkou je, aby k opravě byla dodána většinová část výrobku a aby bylo možné identifikovat, o jaký model se jedná.
  • V případě, že Doživotní záruka KOSS bude uplatňována na typ Zařízení, které již není v prodeji a nelze jej opravit, bude Zařízení Spotřebiteli vyměněno za podobný typ ve stejné cenové relaci
  • V rámci programu Doživotní záruky se vás nikdo nebude ptát proč ..., uvedete pouze závadu vašich sluchátek
  • Za každou opravu či výměnu v rámci programu Doživotní záruky bude účtován manipulační poplatek ve výši 50,- Kč pro zaregistrované Spotřebitele. Pro nezaregistrované Spotřebitele činí tento poplatek 300,- Kč. Oba poplatky mohou být zvýšeny o případné poštovné či přepravné k zákazníkovi.

 

Registrace na www.dozivotnizaruka.cz nebo telefonicky v pracovních dnech v době od 10:00 do 18:00 na tel. 323 601 904

V rámci registrace musí Spotřebitel uvést své jméno, adresu, emailovou adresu, telefonní číslo, typ Zařízení a Autorizační kód, uvedený na zvláštní etiketě přilepené na obalu sluchátek. Uvedení místa, kde Spotřebitel Zařízení koupil není povinné a slouží pouze ke zkvalitňování služeb dovozce. Spotřebitel též zaškrtne, zda-li má zájem být informován o novinkách značky KOSS

Spotřebiteli bude na emailovou adresu zasláno Potvrzení o registraci společně se Zákaznickým kódem

V případě uplatňování nároku v rámci programu Doživotní záruka KOSS s požadavkem poplatku 50,- Kč musí Spotřebitel :

V případě zaslání Zařízení do servisního střediska společně s popisem závady, adresou a telefonním kontaktem přiložit kopii Potvrzení o registraci obsahující Zákaznický kód, který byl po registraci zaslán na Spotřebitelovu emailovou adresu. Jméno adresáta, na které budou sluchátka zaslány zpět musí souhlasit se jménem na které je příslušný Zákaznický kód registrovaný.

V případě osobní návštěvy servisního střediska musí registrovaný Spotřebitel opět předložit Zákaznický kód, jenž mu byl přidělen při registraci, jinak nemusí být jeho nárok uznán.

Dovozce si vyhrazuje právo kdykoliv zkontrolovat totožnost reklamující osoby s osobou uvedenou na Potvrzení o registraci.

Dovozce si vyhrazuje právo v případě zneužití systému Doživotní záruky KOSS Spotřebitelem od příslibu služeb programu Doživotní záruka KOSS odstoupit a registraci, jenž měla být zneužita zrušit.

Firma KOSS i její místní dovozce si vyhrazují právo změn ve specifikaci podmínek programu Doživotní záruka KOSS, přičemž Spotřebitel má právo na takový rozsah služeb, jaký byl platný v době koupě Zařízení. Tato verze je platná od 22. září 2015.

 

Adresa servisního střediska :

EUROSTAR Ostrava s.r.o. 
Čestlice 271 
251 70 Dobřejovice u Prahy

tel.: 323 601 904 
email : koss.servis@eurostar-ostrava.cz

Provozní doba : Po – Pa : 10:00 – 18:00

Sluchátka k opravě prosím posílejte na servis vždy jako doporučenou zásilku a v bezpečném balení. Nemůžeme ručit za případná poškození či ztráty vzniklé během přepravy do servisu.

Vybraná kategorie je prázdná
Načítám, prosím vydržte...