nacházíte se  Servis  » 

Doživotní záruka KOSS nově

Doživotní záruka

Doživotní záruka se vztahuje pouze na takové produkty firmy KOSS, které jsou ve standardní nabídce firmy (nevztahuje se na modely, které firma vyrábí specielně na zakázku pro jiné společnosti) a jsou určené pro osobní použití. Nevztahuje se na modely vybavené aktivní elektronikou (např. Bluetooth).

Doživotní záruka je garance firmy KOSS, že prostřednictvím oficiálního dovozce bude zařízení opraveno nebo vyměněno prvnímu majiteli po celý jeho život a to v případě jakékoliv elektrické či mechanické závady pouze za aktuální manipulační poplatek. Výše tohoto poplatku činí 300,- Kč za každé uplatnění Doživotní záruky. Spotřebitelé registrovaní na www.dozivotnizaruka.cz nebo prostřednictvím telefonu mají garantovanou sníženou sazbu manipulačního poplatku ve výši 50,- Kč. Oba poplatky mohou být zvýšeny o případné náklady na poštovné či přepravné k zákazníkovi.



Zákonná záruka

Na zařízení značky KOSS se vztahuje dle § 612 a násl. zák. č. 40/1964 (Občanský zákoník) zákonná záruka v délce 24 měsíců od data prodeje spotřebiteli.

Zákonnou záruku nelze uplatnit jde-li o :

 • mechanická a jiná poškození zjevně vzniklá nesprávným zacházením (včetně mechanického poškození přívodních šňůr sluchátek) nebo zacházením v rozporu s návodem k obsluze nebo nevhodným umístěním (vlhké, prašné, kontaminované či jinak nevhodné prostředí)
 • poškození vzniklá opotřebením nad rámec běžného užívání
 • poškození vzniklá zásahem neoprávněné osoby

Doživotní záruka

Doživotní záruka se vztahuje pouze na takové produkty firmy KOSS, které jsou ve standardní nabídce firmy (nevztahuje se na modely, které firma vyrábí specielně na zakázku pro jiné společnosti) a jsou  určené pro osobní použití. Nevztahuje se na některé modely vybavené aktivní elektronikou (např. Bluetooth).

Doživotní záruka je garance firmy KOSS, že prostřednictvím oficiálního dovozce bude Zařízení opraveno nebo vyměněno prvnímu majiteli po celý jeho život a to v případě jakékoliv elektrické či mechanické závady pouze za aktuální manipulační poplatek. Výše tohoto poplatku činí 300,- Kč za každé uplatnění Doživotní záruky. Spotřebitelé registrovaní na www.dozivotnizaruka.cz nebo prostřednictvím telefonu mají garantovanou sníženou sazbu manipulačního poplatku ve výši 50,- Kč. Oba poplatky mohou být zvýšeny o případné náklady na poštovné či přepravné k zákazníkovi.

Podmínky Doživotní záruky :

 • Zařízení bude opraveno nebo vyměněno (oprava nebo výměna se řídí vnitřními směrnicemi firmy KOSS) po celou dobu života prvního majitele a to bez ohledu na počet závad uplatňovaných v rámci doživotní záruky.
 • V případě, že Doživotní záruka bude uplatňována na typ Zařízení, které již není v prodeji a nelze jej opravit, bude Zařízení Spotřebiteli vyměněno za podobný typ ve stejné cenové relaci
 • V rámci Doživotní záruky se vás nikdo nebude ptát proč ..., uvedete pouze závadu vašich sluchátek
 • Za každou opravu či výměnu v rámci Doživotní záruky bude účtován manipulační poplatek ve výši 50,- Kč pro zaregistrované Spotřebitele. Pro nezaregistrované Spotřebitele činí tento poplatek 300,- Kč. Oba poplatky mohou být zvýšeny o případné poštovné či přepravné k zákazníkovi.

Prodloužená bezplatná záruka

V případě registrace na www.dozivotnizaruka.cz nebo na tel. č. 323 606 877323 606 877 a za předpokladu splnění dalších podmínek dovozcem vyžadovaných se na Zařízení značky KOSS vztahuje Prodloužená bezplatná záruka v délce 12 měsíců. Prodloužená bezplatná záruka počíná běžet v okamžiku uplynutí Zákonné záruky. K Prodloužené bezplatné záruce mohou být účtovány případné náklady na poštovné. Prodloužená bezplatná záruka je rozšířením práv spotřebitele, není však pokračováním Zákonné záruky.

*Prodlouženou bezplatnou záruku nelze uplatnit jde-li o :

 • mechanická a jiná poškození zjevně vzniklá nesprávným zacházením (včetně mechanického poškození přívodních šňůr sluchátek) nebo zacházením v rozporu s návodem k obsluze nebo nevhodným umístěním (vlhké, prašné, kontaminované či jinak nevhodné prostředí)
 • poškození vzniklá opotřebením nad rámec běžného užívání
 • poškození vzniklá zásahem neoprávněné osoby

Další podmínky vyžadované dovozcem pro uplatnění Prodloužené bezplatné záruky nebo Doživotní záruky se sníženou sazbou manipulačního poplatku (50,- Kč)

 • Registrace na www.dozivotnizaruka.cz nebo telefonicky v pracovních dnech v době od 10:00 do 18:00 na tel.    323 606 877323 606 877
 • V rámci registrace musí Spotřebitel uvést své jméno, adresu, emailovou adresu, telefonní číslo, typ Zařízení a Autorizační kód uvedený na zvláštní etiketě přilepené na obalu sluchátek. Uvedení místa, kde Spotřebitel Zařízení koupil není povinné a slouží pouze ke zkvalitňování služeb dovozce. Spotřebitel též zaškrtne, zda-li má zájem být informován o novinkách značky KOSS
 • Spotřebiteli bude na emailovou adresu zasláno Potvrzení o registraci společně se Zákaznickým kódem
 • V případě uplatnění Prodloužené bezplatné záruky nebo Doživotní záruky s požadavkem poplatku 50,- Kč musí Spotřebitel :
  • V případě zaslání Zařízení do servisního střediska společně s popisem závady, adresou a telefonním kontaktem přiložit kopii Potvrzení o registraci obsahující Zákaznický kód, který byl po registraci zaslán na Spotřebitelovu emailovou adresu. Jméno adresáta, na které budou sluchátka zaslány zpět musí souhlasit s jménem na které je příslušný Zákaznický kód registrovaný..
  • V případě osobní návštěvy servisního střediska může registrovaný Spotřebitel uplatnit svůj nárok i prokázáním své totožnosti.
 • Dovozce si vyhrazuje právo kdykoliv zkontrolovat totožnost reklamující osoby s osobou uvedenou na Potvrzení o registraci.
 • Dovozce si vyhrazuje právo v případě zneužití systému Doživotní záruky Spotřebitelem od příslibu Doživotní záruky odstoupit

V případě osobní návštěvy servisního střediska uplatní registrovaný Spotřebitel  svůj nárok na snížený poplatek prokázáním své totožnosti.

Zpět


Vrátit se zpět

Zastupujeme výhradně tyto značky: